2021 m. SAUSIO 01 d./ 2021 m. GRUODŽIO 31 d. Finansinės atskaitomybės ataskaita

Balansas:

 1. Pirkėjų įsiskolinimas – iš Sodininkų bendrijos „Pragiedruliai“ žemės sklypų savininkų gautinos sumos – 23 232  eur.

2. Pinigai – 31 753 eur:

      – Bendrijos atsiskaitomųjų sąskaitų likutis – 31 724 eur;

                      – pinigai kasoje – 29 eur.

3. Gautas finansavimas – likutis 2021 m.  gruodžio 31 d. – 54 898 eur.

3.1. Nario mokesčiai – 45 660 eur;

3.2. Finansavimas remontui ir kita– 5 947 eur;

3.3. 2 % GPM – 3 291 eur.

4. Skolos tiekėjams – trumpalaikiai įsipareigojimai tiekėjams už suteiktas paslaugas – 4 eur.

5. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 980 eur.

Veiklos rezultatų ataskaita:

6. Pajamos – 25 292 eur.

7. Veiklos sąnaudos – 25 292 eur.

Elektros energijos1244
Interneto svetainės palaikymas94
Vandentiekio sistemos palaikymas4812
Buhalterinės paslaugos1973
Remonto ir ekspoloatacijos sąnaudos3661
Kanceliarinės ir kitos administracinės sąnaudos1483
Banko paslaugų sąnaudos108
Darbo užmokesčio sąnaudos11917

Visuotinis, ataskaitinis, rinkiminis susirinkimas

Š. m. birželio 30 d. 18 val., šaukiamas visuotinis, ataskaitinis, rinkiminis sodininkų bendrijos „Pragiedruliai“ narių susirinkimas (toliau-Susirinkimas), kuris vyks adresu: Vilnius, Pragiedrulių sodų 6-oji g. 9 (Bendrijos kontora).

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
 2. Bendrijos 2021 m. veiklos ir finansinė ataskaita.
 3. Bendrijos 2021 m. revizijos ataskaita.
 4. Bendrijos nario, stojimo į bendriją, ne bendrijos nariams administravimo ir kitų mokesčių nustatymas.
 5. Bendrijos pirmininko rinkimai.
 6. Bendrijos valdybos narių rinkimai.
 7. Bendrijos revizoriaus rinkimai.
 8. Bendrijos 2022 m. pajamų išlaidų sąmatos projekto svarstymas ir tvirtinimas
 9. Sodininkų bendrijos „Pragiedruliai“ buveinės adreso keitimas.
 10. Bendrijos sutikimų teikimas dėl įsiterpusių valstybinės žemės plotų sujungimo su besiribojančiais žemės sklypais.
 11. Kiti klausimai: naujų narių priėmimas į bendriją, kontoros stogo keitimas, sienų vidaus ir išorės remonto darbai, vandens rezervuarų atnaujinimas ir kiti sprendimai. 

Susirinkus mažiau nei pusei Sodininkų bendrijos „Pragiedruliai“ narių, Susirinkimą laikyti neįvykusiu. Kitą pakartotinį Susirinkimą, nutarta šaukti, š.m. liepos  14 dieną, 18 valandą, toje pačioje vietoje, pagal tą pačią darbotvarkę. Su Susirinkime svarstomų dokumentų projektais galima susipažinti Bendrijos kontoroje adresu: Vilnius, Pragiedrulių sodų 6-oji g. 9 (prieš tai suderinus atvykimo laiką).

Pažymiu, kad tai yra rinkiminis susirinkimas, todėl kviečiu Bendrijos narius aktyviai dalyvauti. Prašau siūlyti į valdybos pirmininko ir valdybos narių vietas aktyvius, motyvuotus ir atsakingus atstovus, kurie atstovaus mūsų Bendriją ateinančius kelis metus. Siuskite kandidatūras, kurias įtrauksime susirinkimo svarstymui.

Sodininkų bendrijos „Pragiedruliai“  

valdybos pirmininkas

PRANEŠIMAS DĖL SUSIRINKIMO

Š. m. rugsėjo 2 d. 18 val., šaukiamas visuotinis ataskaitinis sodininkų bendrijos „Pragiedruliai“ narių susirinkimas, kuris vyks adresu: Vilnius, Pragiedrulių sodų 6-oji g. 9 (Bendrijos kontora).

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
 2. 2020 m. Sodininkų bendrijos „Pragiedruliai“ veiklos ir finansinė ataskaita.
 3. Sodininkų bendrijos „Pragiedruliai“ revizorės ataskaita už 2020 m.
 4. Sodininkų bendrijos „Pragiedruliai“ 2021 m. biudžeto tvirtinimas.
 5. Sodininkų bendrijos „Pragiedruliai“ buveinės adreso keitimas.
 6. Kiti klausimai.  

Susirinkus mažiau nei pusei Sodininkų bendrijos „Pragiedruliai“ narių, susirinkimą laikyti neįvykusiu. Kitą pakartotinį visuotinį sodininkų bendrijos „Pragiedruliai“ narių susirinkimą, nutarta šaukti, š.m. rugsėjo 18 dieną, 11 valandą, toje pačioje vietoje, pagal tą pačią darbotvarkę.

Su susirinkime svarstomų dokumentų projektais galima susipažinti Bendrijos kontoroje adresu: Vilnius, Pragiedrulių sodų 6-oji g. 9 (prieš tai suderinus atvykimo laiką).

Kadangi susirinkimas vyks uždaroje patalpoje, prašome atvykus laikytis šių rekomendacijų: susirinkimo metu dėvėti medicininę veido kaukę. Esant galimybei, pageidautume, kad susirinkime dalyvautų tik pasiskiepiję/ persirgę/ prasitestavę asmenys. Jei susirinkimo dieną jaučiatės blogai (pakilo temperatūra ar jaučiate covid-19 susirgimui būdingus simptomus), susirinkime dalyvauti draudžiama.

Sodininkų bendrijos „Pragiedruliai“

Valdybos pirmininkas

Vasaros vanduo

Informuoju, kad vandentiekio bandymai dėl vasarinio vandens įjungimo prasidės jau šios savaitės pabaigoje. Todėl prašau visų užsisukite vandentiekio ventilius-sklendes. Jei matote, kad pas kaimyną teka vanduo, o jo nėra ir yra galimybė užsukti vandenį prašau užsukite arba informuokite. Apie magistralinius vamzdžių gedimus prašau pranešti man. Vasaros vandenį planuojama įjungti gegužės pirmąją savaitę.   

Pagarbiai,

Valdybos pirmininkas

Konteineriai žaliosioms atliekoms

      Informuoju, kad šiam antradieniui-trečiadieniui yra užsakyti žaliųjų atliekų konteineriai. Konteinerius pastatysime: vieną Pragiedrulių Sodų 6-oji g. Nr. 9 (prie kontoros), kitą Mileišiškių Sodų g. Nr. 16 (prie eglių). Konteineriai stovės savaitę, arba iki tol kol prisipildys. Jei poreikis bus didesniam žaliųjų atliekų kiekiui, užsakysiu dar papildomus konteinerius. Prašau šalia savo sklypų pagenėkite medžių šakas, krūmus, kurie yra išaugę į gatvių važiuojamąsias dalis (pridedama nuotraukos). Krūmai labai trukdo gatvių priežiūrai ir eismo saugumui.

DĖMESIO !!!

 į konteinerius galima mesti tik žaliąsias atliekas: susmulkintas šakas, lapus, žoles, ir pan. Nedėkite žaliųjų atliekų kartu su polietileniniais ar kitokiais maišais. Nemeskite į konteinerius buitinių, statybinių, automobilių dalių ir kitų atliekų. Jei bus primesta netinkamų atliekų teks mokėti kaip už stambagabaritines mišrias atliekas, t.y. dvigubai daugiau iš mūsų visų bendro biudžeto. Dėkoju už supratingumą.

SB „Pragiedruliai“ valdybos pirmininkas

2020 m. SB ,,Pragiedruliai’’ visuotinis ataskaitinis – susirinkimas

PRANEŠIMAS

Apie š. m. rugpjūčio 26 d. 18 val., šaukiamą visuotinį ataskaitinį sodininkų bendrijos narių susirinkimą, kuris vyks adresu: Pragiedrulių sodų 6-oji g. 9 (Bendrijos kontora).

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
 2. 2019-2020 valdybos veiklos ir finansinė ataskaita.
 3. Revizorės ataskaita už 2019-2020 m.
 4. Naujų bendrijos įstatų tvirtinimas.
 5. 2020-2021 metų biudžeto tvirtinimas.
 6. Kiti klausimai.

Susirinkus mažiau nei pusei sodininkų bendrijos narių, susirinkimą laikyti neįvykusiu. Sekantį pakartotinį visuotinį sodininkų bendrijos narių susirinkimą nutarta šaukti š.m. rugsėjo 12 dieną, 11 valandą, ta pačia darbotvarke, VGTU, Saulėtekio al. 11, Vilnius, 6-ojoje auditorijoje II aukštas.

Su susirinkime svarstomų įstatų projektu galima susipažinti bendrijos interneto svetainėje www.pragiedruliai.lt.

Su susirinkime svarstomų dokumentų projektais galima susipažinti Bendrijos kontoroje, adresu: Pragiedrulių sodų 6-oji g. 9, Vilnius, trečiadieniais nuo 17.00 val.

Kadangi susirinkimas vyks uždaroje patalpoje, prašome atvykus laikytis šių rekomendacijų: laikytis 2 metrų atstumo tarp asmenų, arba jeigu jis mažesnis – privalomai dėvėti apsaugines veido kaukes. Prašome su savimi turėti apsaugines veido kaukes.

Bendrijos valdyba

Konteineriai žaliosioms atliekoms

Informuoju, kad yra užsakyti žaliųjų atliekų konteineriai šiam penktadieniui 04-23 d. Konteinerius pastatysime: vieną Pragiedrulių Sodų 6-oji g. Nr. 9 (prie kontoros), kitą Mileišiškių Sodų g. Nr. 16 (prie eglių). Konteineriai stovės savaitę, arba iki kol prisipildys. Jei bus poreikis, užsakysime dar papildomus.

Prašau šalia savo sklypų pagenėkite medžių šakas, krūmus, kurie yra išaugę į gatvių važiuojamąsias dalis. Medžių šakos ir krūmai labai trukdo gatvių priežiūrai ir eismo saugumui.

!!! DĖMESIO!!!  į konteinerius galima mesti tik žaliąsias atliekas – smulkintas šakas, lapus, žoles, ir pan. Nedėkite žaliųjų atliekų kartu su polietileniniais ar kitokiais maišais. Nemeskite į konteinerius buitinių, statybinių, automobilių dalių ir kitų atliekų. Jei bus primesta netinkamų atliekų teks mokėti kaip už didžiąsias atliekas t.y, dvigubai daugiau iš mūsų bendro biudžeto. Dėkoju už supratingumą

S/B ,,Pragiedruliai“ valdybos pirmininkas .

Sodo vanduo

Informuoju, kad norint užtikrinti didesnį slėgį vandens sistemose sodo vandenį artimiausiu laiku tieksime kas antra diena. Nuo gegužės 1 d. pirmieji sodo vandenį  gaus vakarinės, o sekančią dieną rytinės pusės gyventojai ir t.t. (Rytai – Mileišiškių sodų masyvai, Vakarai – Šatrijos Raganos g., Pragiedrulių g., Žirgo g.).

Continental Industry - Water Hoses

VASAROS VANDUO

Informuoju, kad vandentiekio bandymai dėl vasarinio vandens prasidės jau šią savaitę, todėl prašau visų užsisukite vandentiekio ventilius-sklendes. Jei matote, kad pas kaimyną teka vanduo, o jo nėra ir yra galimybė užsukti vandenį prašau užsukite arba informuokite. Apie magistralinius vamzdžių gedimus prašome pranešti man, kad santechnikas galėtų sutvarkyti. Vasaros vandenį planuojame įjungti nuo gegužės 1 d.

2020-04-23
S/B ,,Pragiedruliai“ Valdybos pirmininkas tel. 8-611-20917