Visuotinis, ataskaitinis, rinkiminis susirinkimas

Š. m. birželio 30 d. 18 val., šaukiamas visuotinis, ataskaitinis, rinkiminis sodininkų bendrijos „Pragiedruliai“ narių susirinkimas (toliau-Susirinkimas), kuris vyks adresu: Vilnius, Pragiedrulių sodų 6-oji g. 9 (Bendrijos kontora).

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
 2. Bendrijos 2021 m. veiklos ir finansinė ataskaita.
 3. Bendrijos 2021 m. revizijos ataskaita.
 4. Bendrijos nario, stojimo į bendriją, ne bendrijos nariams administravimo ir kitų mokesčių nustatymas.
 5. Bendrijos pirmininko rinkimai.
 6. Bendrijos valdybos narių rinkimai.
 7. Bendrijos revizoriaus rinkimai.
 8. Bendrijos 2022 m. pajamų išlaidų sąmatos projekto svarstymas ir tvirtinimas
 9. Sodininkų bendrijos „Pragiedruliai“ buveinės adreso keitimas.
 10. Bendrijos sutikimų teikimas dėl įsiterpusių valstybinės žemės plotų sujungimo su besiribojančiais žemės sklypais.
 11. Kiti klausimai: naujų narių priėmimas į bendriją, kontoros stogo keitimas, sienų vidaus ir išorės remonto darbai, vandens rezervuarų atnaujinimas ir kiti sprendimai. 

Susirinkus mažiau nei pusei Sodininkų bendrijos „Pragiedruliai“ narių, Susirinkimą laikyti neįvykusiu. Kitą pakartotinį Susirinkimą, nutarta šaukti, š.m. liepos  14 dieną, 18 valandą, toje pačioje vietoje, pagal tą pačią darbotvarkę. Su Susirinkime svarstomų dokumentų projektais galima susipažinti Bendrijos kontoroje adresu: Vilnius, Pragiedrulių sodų 6-oji g. 9 (prieš tai suderinus atvykimo laiką).

Pažymiu, kad tai yra rinkiminis susirinkimas, todėl kviečiu Bendrijos narius aktyviai dalyvauti. Prašau siūlyti į valdybos pirmininko ir valdybos narių vietas aktyvius, motyvuotus ir atsakingus atstovus, kurie atstovaus mūsų Bendriją ateinančius kelis metus. Siuskite kandidatūras, kurias įtrauksime susirinkimo svarstymui.

Sodininkų bendrijos „Pragiedruliai“  

valdybos pirmininkas