2023 m. visuotinis, ataskaitinis, susirinkimas

Š. m. birželio 20 d. 18 val., šaukiamas visuotinis, ataskaitinis sodininkų bendrijos „Pragiedruliai“ narių susirinkimas (toliau-Susirinkimas), kuris vyks adresu: Vilnius, Pragiedrulių sodų 6-oji g. 9 (Bendrijos kontora).

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
  2. Bendrijos 2022 m. veiklos ir finansinė ataskaita.
  3. Bendrijos 2022 m. revizijos ataskaita.
  4. Sodų bendrijos gatvių remontas:

4.1. Mileišiškių 6-oji gatvės atkarpos nuo Nr. 1 iki Nr. 11 kelio pagrindų remontas ir jo finansavimas.

4.2. Žirgo gatvės atkarpos nuo Nr. 63 iki Nr. 71 kelio remontas ir jo finansavimas.

5. Bendrijos 2023 m. pajamų išlaidų sąmatos projekto svarstymas ir tvirtinimas.

6. Vandens rezervuarų atnaujinimo svarstymas.

7. Kiti klausimai:

7.1. Naujų narių į bendriją priėmimo svarstymas.

Susirinkus mažiau nei pusei Sodininkų bendrijos „Pragiedruliai“ narių, Susirinkimą laikyti neįvykusiu. Kitą pakartotinį Susirinkimą, nutarta šaukti, š.m. liepos 4 dieną, 18 valandą, toje pačioje vietoje, pagal tą pačią darbotvarkę. Su Susirinkime svarstomų dokumentų projektais galima susipažinti Bendrijos kontoroje adresu: Vilnius, Pragiedrulių sodų 6-oji g. 9 (prieš tai suderinus atvykimo laiką).

Sodininkų bendrijos „Pragiedruliai“   valdybos pirmininkas