Visuotinis ataskaitinis susirinkimas

SB ,,Pragiedruliai’’ visuotinis ataskaitinis susirinkimas vyks š.m gegužės 13 d. Bendrijos kontoros (Pragiedrulių sodų 6-oji g. 9, Vilnius) patalpose 18 val. Nesusirinkus kvorumui ir neįvykus susirinkimui, pakartotinis susirinkimas įvyks š.m gegužės 27 d. 11 val. VGTU 6 auditorijoje.

     Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
  2. 2016 metų valdybos veiklos ir finansinė ataskaita.
  3. Bendrijos finansinės veiklos 2016 metų audito išvados.
  4. Naujų bendrijos įstatų ir taisyklių tvirtinimas.
  5. Darbo sutarčių su bendriją aptarnaujančiais santechnikais tvirtinimas.
  6. 2017-2018 metų bendrijos biudžeto tvirtinimas.
  7. Kiti klausimai.

Su susirinkimo medžiaga galima susipažinti bendrijos kontoroje priėmimo valandomis arba bendrijos interneto svetainėje www.pragiedruliai.lt

Valdybos pirmininkė