2022 m. Finansinės atskaitomybės ataskaita

Balansas:

  1. Pirkėjų įsiskolinimas – iš Sodininkų bendrijos „Pragiedruliai“ žemės sklypų savininkų gautinos sumos – 24 851  eur.

2. Pinigai – 35 337 eur:

      – Bendrijos atsiskaitomųjų sąskaitų likutis – 35 320 eur;

                      – pinigai kasoje – 17 eur.

4. Finansavimas – likutis 2022 m.  gruodžio 31 d. – 59 573 eur.

4.1. Nario mokesčiai – 54 882 eur;

4.2. Finansavimas remontui ir kita– 4 691 eur;

5. Skolos tiekėjams – trumpalaikiai įsipareigojimai tiekėjams už suteiktas paslaugas – 23 eur.

6. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 1 489 eur.

Veiklos rezultatų ataskaita:

7. Pajamos – 28 047 eur.

8. Veiklos sąnaudos – 28 047 eur.

Elektros energijos2 067
Interneto svetainės palaikymas87
Vandentiekio sistemos palaikymas1 573
Buhalterinės paslaugos2 575
Remonto ir ekspoloatacijos sąnaudos5 617
Kanceliarinės ir kitos administracinės sąnaudos856
Darbo užmokesčio sąnaudos15 108
Banko paslaugų sąnaudos103
Kitos mokęsčių sąnaudos61

Sodo vandens tiekimo grafikas liepos mėn.

Norint užtikrinti vandens sistemose didesnį slėgį, bei gyventojų pageidavimu sodo vandenį liepos m. tieksime kas antra diena. Nuo liepos 1 d. sodo vandenį gauna rytinės pusės gyventojai (Mileišiškių sodų gatvių masyvai), o nuo liepos 2 d. vakarinės pusės gyventojai (Šatrijos Raganos g., Pragiedrulių g., Žirgo g.). Ir taip toliau slenkančiu grafiku. Atsiradus didesniam vandens debitui vandenį tieksime kiekvieną dieną.

Taip pat noriu paprašyti jei vanduo neteka prašau užsukite ventilius, vandenį naudokite tik esan reikalui. Kiek galite pataupykite, nepalikite be priežiūros atsuktų vandens ventilių. Dėkoju už supratingumą.

Valdybos pirmininkas