Nario mokestis

Nario mokesčio mokėjimo tvarka

Nario mokestis už einamuosius metus sumokamas iki birželio 30 d.

Stojimo mokestis – naujiems savininkams – 50,00 eur.

Stojimo mokestis -paveldėtojams/dovanojant – 10,00 eur.

Metinis nario mokestis 2017 m – 0,11 eur. už 1 kv. metrą

Metinis nario mokestis 2018 m – 0,11 eur. už 1 kv. metrą

Metinis nario mokestis 2019 m – 0,11 eur. už 1 kv. metrą

                                             Metinis nario mokestis 2020 m – 0,11 eur. už 1 kv. metrą

Banko rekvizitai

Sodininkų bendrija „PRAGIEDRULIAI“
Į. k. 191498152
S. Nr. LT267300010002482885, AB „Swedbank“
Registracijos adresas: Šatrijos Raganos 51, LT-10221 Vilnius

Turite klausimų? Susisiekite su mumis!

Mileišiškių sodų g. 20, Vilnius, LT-10211
Tel.: +370 611 20917
El. paštas: info@pragiedruliai.lt