Pragiedruliai

APIE MUS

Istorija

Sodininkų bendrijos „Pragiedruliai“ istorija mena 1959 m., kai Vilniaus miesto darbo žmonių tarybos vykdomasis komitetas 1959 m. rugsėjo 25 d. savo sprendimu Nr. 495 Darbo veteranų tarybai suteikė kolektyvinės sodininkystės reikmėms paskyrė 37 ha sklypą Vilniaus miesto Antakalnio rajone.

1960 m. kovo mėn. 19 d. Vilniaus miesto Lenino rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas paskyrė sodo sklypus pensininkams.

1972 m. kovo mėn. 18 d. buvo pastatytas Bendrijos kontoros pastatas, tačiau darbai dėl pastato teisinės registracijos pradėti tik 2012 m. lapkričio mėn.

Dabartinė sodininkų bendrija „Pragiedruliai“ buvo įsteigta 1991 m. liepos mėn. 27 d., priėmus sprendimą steigiamajame susirinkime – į Bendriją susivienijo 320 sodininkų ir bendra sodų teritorija sudarė 26,57 ha. Tuomet bendrijos pirmininku buvo Josifas I. Serackis. 1992 m. kovo mėn. 19 d. Buvo įregistruota pensininkų sodininkų bendrija „Pragiedruliai“.

1992 m. gegužės mėn. 26 d. Bendrijos valdyba priėmė sprendimą privatizuoti sodininkų naudojamus žemės sklypus ir kreipėsi į Vilniaus miesto valdybos žemėtvarkos tarnybą su prašymu privatizuoti 327 sklypus.

1994 m. balandžio mėn. 21 d. Vilniaus miesto taryba leido privatizuoti 321 sklypą, nustatytas sodininkų bendrijos plotas 26,1429 ha.

Sodininkams privatizavus sodo sklypus, 1994 m. spalio mėn. 25 d. Bendrija sudarė nuomos sutartį dėl žemės sklypo bendro naudojimo reikmėms – 3,8570 ha, t. sk. vidiniai keliai, vandentiekio gręžinių ir bokštų teritorija, Bendrijos kontoros pastatas. Nuomos terminas 99 metai – iki 2093.10.20. Nuomos sutartis įregistruota Nekilnojamojo turto registre.

Bendrijos bendrojo naudojimo objektų aprašas:

  1. Bendrijos keliai, žemės sklypas (3,6962 ha), žemės nuomos sutartis Nr. N01/1576, įsigytas 99 metams.
  2. Bendrijos kontora, žemės sklypas (0,0353 ha) su statiniais (54,83 kv. m), kadastrinis Nr. 0101/0025:1242, adresas: Pragiedrulių Sodų 6-oji g. 9.
  3. Bendrijos vandenvietė, žemės sklypas (0,1310 ha), kadastrinis Nr. 0101/0025:1258, adresas: Mileišiškių Sodų 1-oji g. 42.

Šiuo metu galioja Bendrijos įstatai 2020 m. gruodžio mėn. 7 d. įregistruoti Juridinių asmenų registre.

Vidaus tvarkos taisyklės patvirtintos Sodininkų bendrijos „Pragiedruliai“ visuotiname narių susirinkime 2000 m. gegužės mėn. 27 d.

2012 m. balandžio mėn. 30 d. Bendrijai buvo suteiktas paramos gavėjo statusas, t.y. bendrijos nariai ir kiti suinteresuoti asmenys gali skirti iki 2% savo sumokamo pajamų mokesčio Bendrijos reikmėms.

Valdyba

Ilgametis Sodininkų bendrijos  „Pragiedruliai“ pirmininkas – Vytautas Lemkė vadovavo Bendrijos valdybai 19 metų.

2012 m. Bendrijos narių susirinkime buvo išrinkta nauja Bendrijos Valdyba, Valdybos pirmininku išrinktas Laimonas Radzevičius.

2016 m. Bendrijos narių susirinkime buvo išrinkta nauja Bendrijos Valdyba, Valdybos pirmininku išrinkta Vilma Ciceniene.

2019 m. Bendrijos narių susirinkime buvo išrinkta nauja Bendrijos Valdyba, Valdybos pirmininku išrinktas Arturas Deltuva.

Skirkite 2 % GPM Bendrijos reikmėms

Sodininkų bendrijai „Pragiedruliai“ 2012 m. balandžio mėn. 30 d. suteiktas paramos gavėjo statusas. Norime pasidžiaugti, kad VMI 2013 m. jau pervedė sodininkų skirtą 2% GPM paramą už 2012 m., ir Bendrija turi papildomus 3,483.69 Lt, kurie bus skirti bendro naudojimo objektų priežiūrai ir remontui.

  • Planuojama sutvarkyti Bendrijos kontoros salę, kuri taptų Bendruomenės susibūrimo vieta.
  • Siekiant pagerinti susisiekimo sąlygas, būtina tinkamai prižiūrėti vidines gatveles – sutvarkyti pakeles, išgenėti medžius ir krūmus trukdančius eismui bei bloginančius matomumą.
  • Vasarinio vandentiekio sistema mena 70-uosius metus, todėl būtina kaupti lėšas vamzdynų ne tik avariniam remontui, bet ir sistemingai rekonstrukcijai.

Maloniai kviečiame visus sodininkus skirti 2% GPM Bendrijai.

Teikdami VMI prašymą skirti 2% paramą (forma FR0512), laukelyje „E2“ nurodykite paramos gavėjo kodą: 191498152 (Sodininkų bendrija „Pragiedruliai“), laukelyje „E3“ galite nurodyti paskirtį – „bendro naudojimo objektams“

Susisiekite su mumis!

Mes siekiame puoselėti mūsų bendruomenę!

Laimėtų visi, jeigu kiekvienas sodininkų Bendrijos narys užtikrintų savo teritorijos darnų vystymąsi.

Prašome susipažinti su Bendrijos vidaus taisyklėmis.

Bendrijos „Pragiedruliai“ vidaus taisyklės (projektas) galima  perskaityti paspaudus nuorodą žemiau.

Vidaus tvarkos taisyklės


Dokumentų peržiūrai paspauskite nuorodas.

Bendrijos įstatai

Vidaus tvarkos taisyklės

FOTO GALERIJA

Kontaktai

Tel.: +370 611 20917
El. paštas: info@pragiedruliai.lt

Rekvizitai

Sodininkų bendrija „PRAGIEDRULIAI“
Į. k. 191498152
S. Nr. LT267300010002482885, AB „Swedbank“
Registracijos adresas: Šatrijos Raganos 51, LT-10221 Vilnius
Adresas korespondencijai: Mileišiškių sodų g. 20, Vilnius, LT-10211

Pirmininko priėmimo laikas :

Sezono metu (nuo gegužes mėn. 1 d. iki spalio mėn. 31 d.) – kiekvieną ketvirtadienį nuo 18.00 val. bendrijos kontoroje (suderinus telefonu); Ne sezono metu (nuo lapkričio mėn. 1 d. iki balandžio mėn. 30 d.) – pagal išankstinį suderinimą telefonu; Esant poreikiui – pagal išankstinį suderinimą telefonu.


Visos teisės saugomos.© 2016 Pragiedruliai.