2020 m. SB ,,Pragiedruliai’’ visuotinis ataskaitinis – susirinkimas

PRANEŠIMAS

Apie š. m. rugpjūčio 26 d. 18 val., šaukiamą visuotinį ataskaitinį sodininkų bendrijos narių susirinkimą, kuris vyks adresu: Pragiedrulių sodų 6-oji g. 9 (Bendrijos kontora).

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
  2. 2019-2020 valdybos veiklos ir finansinė ataskaita.
  3. Revizorės ataskaita už 2019-2020 m.
  4. Naujų bendrijos įstatų tvirtinimas.
  5. 2020-2021 metų biudžeto tvirtinimas.
  6. Kiti klausimai.

Susirinkus mažiau nei pusei sodininkų bendrijos narių, susirinkimą laikyti neįvykusiu. Sekantį pakartotinį visuotinį sodininkų bendrijos narių susirinkimą nutarta šaukti š.m. rugsėjo 12 dieną, 11 valandą, ta pačia darbotvarke, VGTU, Saulėtekio al. 11, Vilnius, 6-ojoje auditorijoje II aukštas.

Su susirinkime svarstomų įstatų projektu galima susipažinti bendrijos interneto svetainėje www.pragiedruliai.lt.

Su susirinkime svarstomų dokumentų projektais galima susipažinti Bendrijos kontoroje, adresu: Pragiedrulių sodų 6-oji g. 9, Vilnius, trečiadieniais nuo 17.00 val.

Kadangi susirinkimas vyks uždaroje patalpoje, prašome atvykus laikytis šių rekomendacijų: laikytis 2 metrų atstumo tarp asmenų, arba jeigu jis mažesnis – privalomai dėvėti apsaugines veido kaukes. Prašome su savimi turėti apsaugines veido kaukes.

Bendrijos valdyba