PRANEŠIMAS DĖL SUSIRINKIMO

Š. m. rugsėjo 2 d. 18 val., šaukiamas visuotinis ataskaitinis sodininkų bendrijos „Pragiedruliai“ narių susirinkimas, kuris vyks adresu: Vilnius, Pragiedrulių sodų 6-oji g. 9 (Bendrijos kontora).

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
  2. 2020 m. Sodininkų bendrijos „Pragiedruliai“ veiklos ir finansinė ataskaita.
  3. Sodininkų bendrijos „Pragiedruliai“ revizorės ataskaita už 2020 m.
  4. Sodininkų bendrijos „Pragiedruliai“ 2021 m. biudžeto tvirtinimas.
  5. Sodininkų bendrijos „Pragiedruliai“ buveinės adreso keitimas.
  6. Kiti klausimai.  

Susirinkus mažiau nei pusei Sodininkų bendrijos „Pragiedruliai“ narių, susirinkimą laikyti neįvykusiu. Kitą pakartotinį visuotinį sodininkų bendrijos „Pragiedruliai“ narių susirinkimą, nutarta šaukti, š.m. rugsėjo 18 dieną, 11 valandą, toje pačioje vietoje, pagal tą pačią darbotvarkę.

Su susirinkime svarstomų dokumentų projektais galima susipažinti Bendrijos kontoroje adresu: Vilnius, Pragiedrulių sodų 6-oji g. 9 (prieš tai suderinus atvykimo laiką).

Kadangi susirinkimas vyks uždaroje patalpoje, prašome atvykus laikytis šių rekomendacijų: susirinkimo metu dėvėti medicininę veido kaukę. Esant galimybei, pageidautume, kad susirinkime dalyvautų tik pasiskiepiję/ persirgę/ prasitestavę asmenys. Jei susirinkimo dieną jaučiatės blogai (pakilo temperatūra ar jaučiate covid-19 susirgimui būdingus simptomus), susirinkime dalyvauti draudžiama.

Sodininkų bendrijos „Pragiedruliai“

Valdybos pirmininkas