2022 m. Finansinės atskaitomybės ataskaita

Balansas:

  1. Pirkėjų įsiskolinimas – iš Sodininkų bendrijos „Pragiedruliai“ žemės sklypų savininkų gautinos sumos – 24 851  eur.

2. Pinigai – 35 337 eur:

      – Bendrijos atsiskaitomųjų sąskaitų likutis – 35 320 eur;

                      – pinigai kasoje – 17 eur.

4. Finansavimas – likutis 2022 m.  gruodžio 31 d. – 59 573 eur.

4.1. Nario mokesčiai – 54 882 eur;

4.2. Finansavimas remontui ir kita– 4 691 eur;

5. Skolos tiekėjams – trumpalaikiai įsipareigojimai tiekėjams už suteiktas paslaugas – 23 eur.

6. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 1 489 eur.

Veiklos rezultatų ataskaita:

7. Pajamos – 28 047 eur.

8. Veiklos sąnaudos – 28 047 eur.

Elektros energijos2 067
Interneto svetainės palaikymas87
Vandentiekio sistemos palaikymas1 573
Buhalterinės paslaugos2 575
Remonto ir ekspoloatacijos sąnaudos5 617
Kanceliarinės ir kitos administracinės sąnaudos856
Darbo užmokesčio sąnaudos15 108
Banko paslaugų sąnaudos103
Kitos mokęsčių sąnaudos61