2021 m. SAUSIO 01 d./ 2021 m. GRUODŽIO 31 d. Finansinės atskaitomybės ataskaita

Balansas:

  1. Pirkėjų įsiskolinimas – iš Sodininkų bendrijos „Pragiedruliai“ žemės sklypų savininkų gautinos sumos – 23 232  eur.

2. Pinigai – 31 753 eur:

      – Bendrijos atsiskaitomųjų sąskaitų likutis – 31 724 eur;

                      – pinigai kasoje – 29 eur.

3. Gautas finansavimas – likutis 2021 m.  gruodžio 31 d. – 54 898 eur.

3.1. Nario mokesčiai – 45 660 eur;

3.2. Finansavimas remontui ir kita– 5 947 eur;

3.3. 2 % GPM – 3 291 eur.

4. Skolos tiekėjams – trumpalaikiai įsipareigojimai tiekėjams už suteiktas paslaugas – 4 eur.

5. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 980 eur.

Veiklos rezultatų ataskaita:

6. Pajamos – 25 292 eur.

7. Veiklos sąnaudos – 25 292 eur.

Elektros energijos1244
Interneto svetainės palaikymas94
Vandentiekio sistemos palaikymas4812
Buhalterinės paslaugos1973
Remonto ir ekspoloatacijos sąnaudos3661
Kanceliarinės ir kitos administracinės sąnaudos1483
Banko paslaugų sąnaudos108
Darbo užmokesčio sąnaudos11917