2018 m. liepos 20 d. 19 val. vyks Sodininkų bendrijos ,,Pragiedruliai“ ataskaitinis susirinkimas

Dėmesio!

Kadangi skelbimas dėl susirinkimo nebuvo patalpintas laikraštyje, susirinkimas nukeliamas į liepos 20 dieną.

SB ,,Pragiedruliai‘‘ visuotinis eilinis metinis ataskaitinis susirinkimas vyks š.m liepos 20 d. Bendrijos kontoros (Pragiedrulių sodų 6-oji g. 9, Vilnius) patalpose 19 val. Nesusirinkus kvorumui ir neįvykus susirinkimui, pakartotinis susirinkimas pagal pirminę susirinkimo darbotvarkę įvyks š.m rugpjūčio 7d. 19 val. Bendrijos kontoroje.

Susirinkimo darbotvarkė:

1.Susirinkimo pirmininko, sekretorius, įgalioto atstovo pasirašyti Įstatus, balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.

2.Darbotvarkės tvirtinimas.

3.2018 m. birželio 5 d. valdybos nutarimu į Bendriją priimtų narių sąrašo tvirtinimas.

4.2016-2017 finansinių metų valdybos veiklos ir išlaidų biudžeto vykdymo ataskaitos svarstymas.

5.Buhalterinės apskaitos paslaugų teikimo sutarties tvirtinimas.

6.Paslaugų sutarties su santechniku J.Kukeniu tvirtinimas.

7.2018-2019 finansinių metų biudžeto tvirtinimas.

8.Naujų SB bendrijos Įstatų svarstymas ir tvirtinimas.

9.Revizoriaus rinkimai.

10.Kiti klausimai.

Su susirinkimo medžiaga galima susipažinti Bendrijos kontoroje priėmimo valandomis arba Bendrijos internetinėje svetainėje www.pragiedruliai.lt

 

Valdyba