Dėmesio ieškome santechniko

Reikalinga: Santechninio profilio išsilavinimas arba darbo patirtis šioje sferoje. Turintis šioje srityje patentą, verslo liudijimą ar įmonę.

Darbo pobūdis: Sezoninė šiltuoju metų laiku sodo bendrijos vandenvietės ir vandentiekio įrengimų priežiūra. Vandens paleidimo ir užsukimo kontrolė. Vandens sistemų remonto darbų vykdymas bei kiti darbai, susiję su vamzdynais ir jų aptarnavimu.
Darbo vieta: Sodų bendrija Pragiedruliai, Vilnius.

Paslaugos užmokestis pasirašius terminuotą sutartį pagal susitarimą.

SB Pragiedruliai valdyba tel. 8 611 20917

2019 gruodžio mėn. talka


S/B ,,Pragiedruliai“ gyventojai

Šį šeštadienį t.y. 12-21 d. nuo 9.00 val. iki 15.00 val. darome talką prie vandens bokšto ir kontoros. Bus atvežtas konteineris į kurį reikės sukrauti esančias atliekas. Todėl prašome visų kas gali nurodytu laiku, kas anksčiau, kas vėliau prisidėti prie šių teritorijų tvarkymo. Reikės pagrėbti lapus, pagenėti krūmų šakas tai būtų neblogai, kad atsineštumėte įrankius šiems darbams atlikti.
S/B ,,Pragiedruliai“ valdyba

2019 m. SB ,,Pragiedruliai’’ visuotinis ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas

SB  ,,Pragiedruliai’’ visuotinis ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas vyks š.m. spalio 5 d. Bendrijos kontoros (Pragiedrulių sodų 6-oji g. 9, Vilnius) patalpose 11 val. Nesusirinkus kvorumui ir neįvykus susirinkimui, pakartotinis susirinkimas pagal pirminio susirinkimo darbotvarkę vyks š.m. spalio 19 d. 11 val. VGTU 6 auditorijoje (Saulėtekio al., ll aukštas). 

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.

2. 2018-2019 m. valdybos veiklos ir finansinė ataskaita.

3. Revizorės ataskaita už 2017-2018 m. ir 2018-2019 m.

4. Naujų Bendrijos įstatų tvirtinimas.

5. 2019-2020 m. biudžeto tvirtinimas.

6. Valdybos ir pirmininko rinkimai.

7. Kiti klausimai.

Su nauju Bendrijos įstatų projektu galima susipažinti Bendrijos interneto svetainėje www.pragiedruliai.lt.

                                                                                                      Bendrijos valdyba

2018 m. liepos 20 d. 19 val. vyks Sodininkų bendrijos ,,Pragiedruliai“ ataskaitinis susirinkimas

Dėmesio!

Kadangi skelbimas dėl susirinkimo nebuvo patalpintas laikraštyje, susirinkimas nukeliamas į liepos 20 dieną.

SB ,,Pragiedruliai‘‘ visuotinis eilinis metinis ataskaitinis susirinkimas vyks š.m liepos 20 d. Bendrijos kontoros (Pragiedrulių sodų 6-oji g. 9, Vilnius) patalpose 19 val. Nesusirinkus kvorumui ir neįvykus susirinkimui, pakartotinis susirinkimas pagal pirminę susirinkimo darbotvarkę įvyks š.m rugpjūčio 7d. 19 val. Bendrijos kontoroje.

Susirinkimo darbotvarkė:

1.Susirinkimo pirmininko, sekretorius, įgalioto atstovo pasirašyti Įstatus, balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.

2.Darbotvarkės tvirtinimas.

3.2018 m. birželio 5 d. valdybos nutarimu į Bendriją priimtų narių sąrašo tvirtinimas.

4.2016-2017 finansinių metų valdybos veiklos ir išlaidų biudžeto vykdymo ataskaitos svarstymas.

5.Buhalterinės apskaitos paslaugų teikimo sutarties tvirtinimas.

6.Paslaugų sutarties su santechniku J.Kukeniu tvirtinimas.

7.2018-2019 finansinių metų biudžeto tvirtinimas.

8.Naujų SB bendrijos Įstatų svarstymas ir tvirtinimas.

9.Revizoriaus rinkimai.

10.Kiti klausimai.

Su susirinkimo medžiaga galima susipažinti Bendrijos kontoroje priėmimo valandomis arba Bendrijos internetinėje svetainėje www.pragiedruliai.lt

 

Valdyba

Visuotinis ataskaitinis susirinkimas

SB ,,Pragiedruliai’’ visuotinis ataskaitinis susirinkimas vyks š.m gegužės 13 d. Bendrijos kontoros (Pragiedrulių sodų 6-oji g. 9, Vilnius) patalpose 18 val. Nesusirinkus kvorumui ir neįvykus susirinkimui, pakartotinis susirinkimas įvyks š.m gegužės 27 d. 11 val. VGTU 6 auditorijoje.

     Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
  2. 2016 metų valdybos veiklos ir finansinė ataskaita.
  3. Bendrijos finansinės veiklos 2016 metų audito išvados.
  4. Naujų bendrijos įstatų ir taisyklių tvirtinimas.
  5. Darbo sutarčių su bendriją aptarnaujančiais santechnikais tvirtinimas.
  6. 2017-2018 metų bendrijos biudžeto tvirtinimas.
  7. Kiti klausimai.

Su susirinkimo medžiaga galima susipažinti bendrijos kontoroje priėmimo valandomis arba bendrijos interneto svetainėje www.pragiedruliai.lt

Valdybos pirmininkė

AKCIJA DAROM! Balandžio 22 dieną kviečiame prisijungti.

Mieli SB ,,Pragiedruliai‘‘ gyventojai!

Š.m balandžio 22 dieną kviečiame aktyviai prisijungti prie akcijos DAROM.

Apsitvarkykime patvorius, padėkime kaimynams. Būkime bendrijos šeimininkai! Puoškime savo teritoriją.

Žaliąsias atliekas bus galima nešti į konteinerius, kurie stovės Mileišiškių sodų gatvėje ir prie kontoros. Kitas šiukšles dėsime į maišus ir nešime prie kontoros (šiukšlių maišų bus kontoroje).

14 val. Akcijos dalyviams vaišės. Visų lauksime prie kontoros.

 

SB ,,Pragiedruliai‘‘ valdyba

Su Kovo 8-ąja, Tarptautine Moters diena!!!

Mielosios moterys,

Moterys ir pavasarinė gamta - tai du gėrio, grožio etalonai, kurie skatina
mus, vyrus, taip pat būti geresniais, vertais jūsų dėmesio.
Atverkite savo vidinį bei išorinį žavesį ir pasaulis lenksis Jums.
Su Kovo 8-ąja, Tarptautine Moters diena!!!


​

Pagarbiai

Vilniaus susivienijimo "Sodai"
Pirmininkas Romasis Vaitekūnas
tel. (8-5) 2 62 54 83
mob. 8 612 79253
el. pašas: vilniaussodai@gmail.com,
www.vilniaussodai.lt  <http://www.vilniaussodai.lt>