Vasaros vanduo

Informuoju, kad vandentiekio bandymai dėl vasarinio vandens įjungimo prasidės jau šios savaitės pabaigoje. Todėl prašau visų užsisukite vandentiekio ventilius-sklendes. Jei matote, kad pas kaimyną teka vanduo, o jo nėra ir yra galimybė užsukti vandenį prašau užsukite arba informuokite. Apie magistralinius vamzdžių gedimus prašau pranešti man. Vasaros vandenį planuojama įjungti gegužės pirmąją savaitę.   

Pagarbiai,

Valdybos pirmininkas

Konteineriai žaliosioms atliekoms

      Informuoju, kad šiam antradieniui-trečiadieniui yra užsakyti žaliųjų atliekų konteineriai. Konteinerius pastatysime: vieną Pragiedrulių Sodų 6-oji g. Nr. 9 (prie kontoros), kitą Mileišiškių Sodų g. Nr. 16 (prie eglių). Konteineriai stovės savaitę, arba iki tol kol prisipildys. Jei poreikis bus didesniam žaliųjų atliekų kiekiui, užsakysiu dar papildomus konteinerius. Prašau šalia savo sklypų pagenėkite medžių šakas, krūmus, kurie yra išaugę į gatvių važiuojamąsias dalis (pridedama nuotraukos). Krūmai labai trukdo gatvių priežiūrai ir eismo saugumui.

DĖMESIO !!!

 į konteinerius galima mesti tik žaliąsias atliekas: susmulkintas šakas, lapus, žoles, ir pan. Nedėkite žaliųjų atliekų kartu su polietileniniais ar kitokiais maišais. Nemeskite į konteinerius buitinių, statybinių, automobilių dalių ir kitų atliekų. Jei bus primesta netinkamų atliekų teks mokėti kaip už stambagabaritines mišrias atliekas, t.y. dvigubai daugiau iš mūsų visų bendro biudžeto. Dėkoju už supratingumą.

SB “Pragiedruliai” valdybos pirmininkas

2020 m. SB ,,Pragiedruliai’’ visuotinis ataskaitinis – susirinkimas

PRANEŠIMAS

Apie š. m. rugpjūčio 26 d. 18 val., šaukiamą visuotinį ataskaitinį sodininkų bendrijos narių susirinkimą, kuris vyks adresu: Pragiedrulių sodų 6-oji g. 9 (Bendrijos kontora).

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
  2. 2019-2020 valdybos veiklos ir finansinė ataskaita.
  3. Revizorės ataskaita už 2019-2020 m.
  4. Naujų bendrijos įstatų tvirtinimas.
  5. 2020-2021 metų biudžeto tvirtinimas.
  6. Kiti klausimai.

Susirinkus mažiau nei pusei sodininkų bendrijos narių, susirinkimą laikyti neįvykusiu. Sekantį pakartotinį visuotinį sodininkų bendrijos narių susirinkimą nutarta šaukti š.m. rugsėjo 12 dieną, 11 valandą, ta pačia darbotvarke, VGTU, Saulėtekio al. 11, Vilnius, 6-ojoje auditorijoje II aukštas.

Su susirinkime svarstomų įstatų projektu galima susipažinti bendrijos interneto svetainėje www.pragiedruliai.lt.

Su susirinkime svarstomų dokumentų projektais galima susipažinti Bendrijos kontoroje, adresu: Pragiedrulių sodų 6-oji g. 9, Vilnius, trečiadieniais nuo 17.00 val.

Kadangi susirinkimas vyks uždaroje patalpoje, prašome atvykus laikytis šių rekomendacijų: laikytis 2 metrų atstumo tarp asmenų, arba jeigu jis mažesnis – privalomai dėvėti apsaugines veido kaukes. Prašome su savimi turėti apsaugines veido kaukes.

Bendrijos valdyba

Konteineriai žaliosioms atliekoms

Informuoju, kad yra užsakyti žaliųjų atliekų konteineriai šiam penktadieniui 04-23 d. Konteinerius pastatysime: vieną Pragiedrulių Sodų 6-oji g. Nr. 9 (prie kontoros), kitą Mileišiškių Sodų g. Nr. 16 (prie eglių). Konteineriai stovės savaitę, arba iki kol prisipildys. Jei bus poreikis, užsakysime dar papildomus.

Prašau šalia savo sklypų pagenėkite medžių šakas, krūmus, kurie yra išaugę į gatvių važiuojamąsias dalis. Medžių šakos ir krūmai labai trukdo gatvių priežiūrai ir eismo saugumui.

!!! DĖMESIO!!!  į konteinerius galima mesti tik žaliąsias atliekas – smulkintas šakas, lapus, žoles, ir pan. Nedėkite žaliųjų atliekų kartu su polietileniniais ar kitokiais maišais. Nemeskite į konteinerius buitinių, statybinių, automobilių dalių ir kitų atliekų. Jei bus primesta netinkamų atliekų teks mokėti kaip už didžiąsias atliekas t.y, dvigubai daugiau iš mūsų bendro biudžeto. Dėkoju už supratingumą

S/B ,,Pragiedruliai” valdybos pirmininkas .

Sodo vanduo

Informuoju, kad norint užtikrinti didesnį slėgį vandens sistemose sodo vandenį artimiausiu laiku tieksime kas antra diena. Nuo gegužės 1 d. pirmieji sodo vandenį  gaus vakarinės, o sekančią dieną rytinės pusės gyventojai ir t.t. (Rytai – Mileišiškių sodų masyvai, Vakarai – Šatrijos Raganos g., Pragiedrulių g., Žirgo g.).

Continental Industry - Water Hoses

VASAROS VANDUO

Informuoju, kad vandentiekio bandymai dėl vasarinio vandens prasidės jau šią savaitę, todėl prašau visų užsisukite vandentiekio ventilius-sklendes. Jei matote, kad pas kaimyną teka vanduo, o jo nėra ir yra galimybė užsukti vandenį prašau užsukite arba informuokite. Apie magistralinius vamzdžių gedimus prašome pranešti man, kad santechnikas galėtų sutvarkyti. Vasaros vandenį planuojame įjungti nuo gegužės 1 d.

2020-04-23
S/B ,,Pragiedruliai” Valdybos pirmininkas tel. 8-611-20917

Dėmesio ieškome santechniko

Reikalinga: Santechninio profilio išsilavinimas arba darbo patirtis šioje sferoje. Turintis šioje srityje patentą, verslo liudijimą ar įmonę.

Darbo pobūdis: Sezoninė šiltuoju metų laiku sodo bendrijos vandenvietės ir vandentiekio įrengimų priežiūra. Vandens paleidimo ir užsukimo kontrolė. Vandens sistemų remonto darbų vykdymas bei kiti darbai, susiję su vamzdynais ir jų aptarnavimu.
Darbo vieta: Sodų bendrija Pragiedruliai, Vilnius.

Paslaugos užmokestis pasirašius terminuotą sutartį pagal susitarimą.

SB Pragiedruliai valdyba tel. 8 611 20917