Sodo vandens tiekimo grafikas liepos mėn.

Norint užtikrinti vandens sistemose didesnį slėgį, bei gyventojų pageidavimu sodo vandenį liepos m. tieksime kas antra diena. Nuo liepos 1 d. sodo vandenį gauna rytinės pusės gyventojai (Mileišiškių sodų gatvių masyvai), o nuo liepos 2 d. vakarinės pusės gyventojai (Šatrijos Raganos g., Pragiedrulių g., Žirgo g.). Ir taip toliau slenkančiu grafiku. Atsiradus didesniam vandens debitui vandenį tieksime kiekvieną dieną.

Taip pat noriu paprašyti jei vanduo neteka prašau užsukite ventilius, vandenį naudokite tik esan reikalui. Kiek galite pataupykite, nepalikite be priežiūros atsuktų vandens ventilių. Dėkoju už supratingumą.

Valdybos pirmininkas

2023 m. visuotinis, ataskaitinis, susirinkimas

Š. m. birželio 20 d. 18 val., šaukiamas visuotinis, ataskaitinis sodininkų bendrijos „Pragiedruliai“ narių susirinkimas (toliau-Susirinkimas), kuris vyks adresu: Vilnius, Pragiedrulių sodų 6-oji g. 9 (Bendrijos kontora).

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
 2. Bendrijos 2022 m. veiklos ir finansinė ataskaita.
 3. Bendrijos 2022 m. revizijos ataskaita.
 4. Sodų bendrijos gatvių remontas:

4.1. Mileišiškių 6-oji gatvės atkarpos nuo Nr. 1 iki Nr. 11 kelio pagrindų remontas ir jo finansavimas.

4.2. Žirgo gatvės atkarpos nuo Nr. 63 iki Nr. 71 kelio remontas ir jo finansavimas.

5. Bendrijos 2023 m. pajamų išlaidų sąmatos projekto svarstymas ir tvirtinimas.

6. Vandens rezervuarų atnaujinimo svarstymas.

7. Kiti klausimai:

7.1. Naujų narių į bendriją priėmimo svarstymas.

Susirinkus mažiau nei pusei Sodininkų bendrijos „Pragiedruliai“ narių, Susirinkimą laikyti neįvykusiu. Kitą pakartotinį Susirinkimą, nutarta šaukti, š.m. liepos 4 dieną, 18 valandą, toje pačioje vietoje, pagal tą pačią darbotvarkę. Su Susirinkime svarstomų dokumentų projektais galima susipažinti Bendrijos kontoroje adresu: Vilnius, Pragiedrulių sodų 6-oji g. 9 (prieš tai suderinus atvykimo laiką).

Sodininkų bendrijos „Pragiedruliai“   valdybos pirmininkas

Visuotinis, ataskaitinis, rinkiminis susirinkimas

Š. m. birželio 30 d. 18 val., šaukiamas visuotinis, ataskaitinis, rinkiminis sodininkų bendrijos „Pragiedruliai“ narių susirinkimas (toliau-Susirinkimas), kuris vyks adresu: Vilnius, Pragiedrulių sodų 6-oji g. 9 (Bendrijos kontora).

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
 2. Bendrijos 2021 m. veiklos ir finansinė ataskaita.
 3. Bendrijos 2021 m. revizijos ataskaita.
 4. Bendrijos nario, stojimo į bendriją, ne bendrijos nariams administravimo ir kitų mokesčių nustatymas.
 5. Bendrijos pirmininko rinkimai.
 6. Bendrijos valdybos narių rinkimai.
 7. Bendrijos revizoriaus rinkimai.
 8. Bendrijos 2022 m. pajamų išlaidų sąmatos projekto svarstymas ir tvirtinimas
 9. Sodininkų bendrijos „Pragiedruliai“ buveinės adreso keitimas.
 10. Bendrijos sutikimų teikimas dėl įsiterpusių valstybinės žemės plotų sujungimo su besiribojančiais žemės sklypais.
 11. Kiti klausimai: naujų narių priėmimas į bendriją, kontoros stogo keitimas, sienų vidaus ir išorės remonto darbai, vandens rezervuarų atnaujinimas ir kiti sprendimai. 

Susirinkus mažiau nei pusei Sodininkų bendrijos „Pragiedruliai“ narių, Susirinkimą laikyti neįvykusiu. Kitą pakartotinį Susirinkimą, nutarta šaukti, š.m. liepos  14 dieną, 18 valandą, toje pačioje vietoje, pagal tą pačią darbotvarkę. Su Susirinkime svarstomų dokumentų projektais galima susipažinti Bendrijos kontoroje adresu: Vilnius, Pragiedrulių sodų 6-oji g. 9 (prieš tai suderinus atvykimo laiką).

Pažymiu, kad tai yra rinkiminis susirinkimas, todėl kviečiu Bendrijos narius aktyviai dalyvauti. Prašau siūlyti į valdybos pirmininko ir valdybos narių vietas aktyvius, motyvuotus ir atsakingus atstovus, kurie atstovaus mūsų Bendriją ateinančius kelis metus. Siuskite kandidatūras, kurias įtrauksime susirinkimo svarstymui.

Sodininkų bendrijos „Pragiedruliai“  

valdybos pirmininkas

2019 gruodžio mėn. talka


S/B ,,Pragiedruliai“ gyventojai

Šį šeštadienį t.y. 12-21 d. nuo 9.00 val. iki 15.00 val. darome talką prie vandens bokšto ir kontoros. Bus atvežtas konteineris į kurį reikės sukrauti esančias atliekas. Todėl prašome visų kas gali nurodytu laiku, kas anksčiau, kas vėliau prisidėti prie šių teritorijų tvarkymo. Reikės pagrėbti lapus, pagenėti krūmų šakas tai būtų neblogai, kad atsineštumėte įrankius šiems darbams atlikti.
S/B ,,Pragiedruliai“ valdyba

2019 m. SB ,,Pragiedruliai’’ visuotinis ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas

SB  ,,Pragiedruliai’’ visuotinis ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas vyks š.m. spalio 5 d. Bendrijos kontoros (Pragiedrulių sodų 6-oji g. 9, Vilnius) patalpose 11 val. Nesusirinkus kvorumui ir neįvykus susirinkimui, pakartotinis susirinkimas pagal pirminio susirinkimo darbotvarkę vyks š.m. spalio 19 d. 11 val. VGTU 6 auditorijoje (Saulėtekio al., ll aukštas). 

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.

2. 2018-2019 m. valdybos veiklos ir finansinė ataskaita.

3. Revizorės ataskaita už 2017-2018 m. ir 2018-2019 m.

4. Naujų Bendrijos įstatų tvirtinimas.

5. 2019-2020 m. biudžeto tvirtinimas.

6. Valdybos ir pirmininko rinkimai.

7. Kiti klausimai.

Su nauju Bendrijos įstatų projektu galima susipažinti Bendrijos interneto svetainėje www.pragiedruliai.lt.

                                                                                                      Bendrijos valdyba

2018 m. liepos 20 d. 19 val. vyks Sodininkų bendrijos ,,Pragiedruliai“ ataskaitinis susirinkimas

Dėmesio!

Kadangi skelbimas dėl susirinkimo nebuvo patalpintas laikraštyje, susirinkimas nukeliamas į liepos 20 dieną.

SB ,,Pragiedruliai‘‘ visuotinis eilinis metinis ataskaitinis susirinkimas vyks š.m liepos 20 d. Bendrijos kontoros (Pragiedrulių sodų 6-oji g. 9, Vilnius) patalpose 19 val. Nesusirinkus kvorumui ir neįvykus susirinkimui, pakartotinis susirinkimas pagal pirminę susirinkimo darbotvarkę įvyks š.m rugpjūčio 7d. 19 val. Bendrijos kontoroje.

Susirinkimo darbotvarkė:

1.Susirinkimo pirmininko, sekretorius, įgalioto atstovo pasirašyti Įstatus, balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.

2.Darbotvarkės tvirtinimas.

3.2018 m. birželio 5 d. valdybos nutarimu į Bendriją priimtų narių sąrašo tvirtinimas.

4.2016-2017 finansinių metų valdybos veiklos ir išlaidų biudžeto vykdymo ataskaitos svarstymas.

5.Buhalterinės apskaitos paslaugų teikimo sutarties tvirtinimas.

6.Paslaugų sutarties su santechniku J.Kukeniu tvirtinimas.

7.2018-2019 finansinių metų biudžeto tvirtinimas.

8.Naujų SB bendrijos Įstatų svarstymas ir tvirtinimas.

9.Revizoriaus rinkimai.

10.Kiti klausimai.

Su susirinkimo medžiaga galima susipažinti Bendrijos kontoroje priėmimo valandomis arba Bendrijos internetinėje svetainėje www.pragiedruliai.lt

 

Valdyba

Visuotinis ataskaitinis susirinkimas

SB ,,Pragiedruliai’’ visuotinis ataskaitinis susirinkimas vyks š.m gegužės 13 d. Bendrijos kontoros (Pragiedrulių sodų 6-oji g. 9, Vilnius) patalpose 18 val. Nesusirinkus kvorumui ir neįvykus susirinkimui, pakartotinis susirinkimas įvyks š.m gegužės 27 d. 11 val. VGTU 6 auditorijoje.

     Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
 2. 2016 metų valdybos veiklos ir finansinė ataskaita.
 3. Bendrijos finansinės veiklos 2016 metų audito išvados.
 4. Naujų bendrijos įstatų ir taisyklių tvirtinimas.
 5. Darbo sutarčių su bendriją aptarnaujančiais santechnikais tvirtinimas.
 6. 2017-2018 metų bendrijos biudžeto tvirtinimas.
 7. Kiti klausimai.

Su susirinkimo medžiaga galima susipažinti bendrijos kontoroje priėmimo valandomis arba bendrijos interneto svetainėje www.pragiedruliai.lt

Valdybos pirmininkė