2016 m. bus renkama nauja valdyba

Mieli sodininkai, šiais metais ataskaitinio rinkiminio susirinkimo metu bus renkama nauja valdyba. Kviečiame siūlyti aktyvius ir iniciatyvius sodininkus. Kandidatų sąrašas bus skelbiamas prieš pirmąjį susirinkimą, kad norintys balsuoti raštu, galėtų išreikšti savo nuomonę.

Atnaujinta interneto svetainė

2015 m. gruodžio mėn. senoji SB Pragiedruliai interneto svetainė buvo pažeista elektroninių virusų, todėl buvo pašalinta iš serverio. 2016 m. sausio mėn. svetainė iš esmės atnaujinta.

Sveitainės turinys bus reguliariai papildomas aktualiomis temomis, fotoreportažais.

2015-07-30 19:00 val. Sodininkų bendrijos „Pragiedruliai“ ataskaitinis rinkiminis susirinkimas

2015 m. liepos 30 d. 19 val. vyks Sodininkų bendrijos „Pragiedruliai“ ataskaitinis rinkiminis susirinkimas. Susirinkimo vieta – Bendrijos kontora (Pragiedrulių sodų 6-oji g. 9)

 1. Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
 2. Darbotvarkės tvirtinimas.
 3. 2015 m. liepos 10 d. Valdybos nutarimu į Bendriją priimtų narių sąrašo tvirtinimas.
 4.  2014 – 2015 finansinių metų Valdybos veiklos ir išlaidų biudžeto vykdymo ataskaitų tvirtinimas.
 5. Revizijos ataskaitos už 2014 – 2015 finansinius metus tvirtinimas.
 6. Darbo sutarčių sąlygų su Bendriją aptarnaujančiais santechnikais tvirtinimas (pagal 2015 07 10 Valdybos protokolo p. 7)
 7. 2015 – 2016 finansinių metų biudžeto Bendrijos nario mokesčio tikslinių ir kitų mokesčių tvirtinimas.
 8. Bendrijos Valdybos narių ir jos pirmininko rinkimai, mėnesinio atlyginimo pirmininkui nustatymas.
 9. Įgalioto asmens darbo sutarčiai su Valdybos pirmininku pasirašyti bei dokumentų ir turto perdavimo komisijos skyrimas.
 10. Revizijos komisijos ir jos pirmininko rinkimai.
 11. Įgaliojimo Valdybai derėtis bei pasirašyti sutartį su įmone teiksiančia šviesolaidinio interneto paslaugas SB „Pragiedruliai“ teritorijoje suteikimas.
 12. Kiti klausimai.

Nesusirinkus daugiau kaip pusei bendrijos narių ir neįvykus pirmajam susirinkimui, pakartotinas susirinkimas, pagal pirminio susirinkimo darbotvarkę, įvyks 2015.08.22, 11 val. Vilniaus Gedimino technikos universiteto – 6 auditorija (Saulėtekio al. 11, 2 aukštas).

Dalyvaujantis sodininkų bendrijos narys, arba jo įgaliotas atstovas, turintis raštišką įgaliojimą (dalyvaujantis narys gali atstovauti tik save, kitas žmogus gali atstovauti tik vienam nedalyvaujančiam sodininkų bendrijos nariui), su savimi privalo turėti asmens dokumentą;

Su susirinkimo medžiaga galima susipažinti Bendrijos kontoroje priėmimo valandomis, arba Bendrijos interneto svetainėje – www.pragiedruliai.lt. Apie pirminį ir pakartotiną susirinkimą skelbiama spaudoje.