2015/16 ataskaitinis rinkiminis susirinkimas

2016 m. gegužės 7 d. 10 val. vyks Sodininkų bendrijos „Pragiedruliai“ ataskaitinis rinkiminis susirinkimas

Susirinkimo vieta – Vilniaus Gedimino technikos universitetas,
Saulėtekio al. 11, 2 aukštas (6 auditorija)

 1. 2015 finansinių metų Valdybos ataskaita.
 2. 2015 m. finansinės ataskaitos ir Revizijos ataskaita.
 3. Darbo sutarčių sąlygų su santechnikais tvirtinimas;
 4. 2016 finansinių metų Bendrijos biudžeto, nario mokesčio ir tikslinių įnašų tvirtinimas.
 5. Valdybos reglamento tvirtinimas;
 6. Dėl valdybos narių skaičiaus;
 7. Bendrijos Valdybos narių ir jos pirmininko rinkimai;
 8. Darbo sutarties sąlygų su valdybos pirmininku tvirtinimas, ir įgalioto asmens darbo sutarčiai su Valdybos pirmininku pasirašyti skyrimas;
 9. Revizijos komisijos reglamento tvirtinimas;
 10. Revizijos komisijos ir jos pirmininko rinkimai, arba audito įmonės (auditoriaus) pasirinkimas;
 11. Bendrijos bendro naudojimo sklypų (kelių) formavimo – pertvarkymo projekto inicijavimo;
 12. Naujų narių priėmimas.
 13. Kiti klausimai.

Nesusirinkus daugiau kaip pusei bendrijos narių ir neįvykus pirmajam susirinkimui, pakartotinas susirinkimas, pagal pirminio susirinkimo darbotvarkę, įvyks 2016.05.28, 10 val. Vilniaus Gedimino technikos universiteto – 6 auditorija (Saulėtekio al. 11, 2 aukštas).

Dalyvaujantis sodininkų bendrijos narys, arba jo įgaliotas atstovas, turintis raštišką įgaliojimą (dalyvaujantis narys gali atstovauti tik save, kitas žmogus gali atstovauti tik vienam nedalyvaujančiam sodininkų bendrijos nariui), su savimi privalo turėti asmens dokumentą;

Su susirinkimo medžiaga galima susipažinti Bendrijos kontoroje priėmimo valandomis, arba Bendrijos interneto svetainėje – www.pragiedruliai.lt. Apie susirinkimą skelbiama spaudoje.

Darom akcija 2016 m. SB Pragiedruliai apylinkės

Ačiū visiems prisidėjusiems prie DAROM akcijos renkant šiukšles iš pamiškių ir pakelių. Jei dar kas šiandien renkate šiukšles, maišus kraukite tik į nurodyta vietą (prie Akmens, šalia autobuso stotelės). Savivaldybė dar šiandien (04.23) organizuotai išveš surinktas šiukšles.

Kelios akimirkos:

IMAG2115 IMAG2116 IMAG2118 IMAG2119

Konteineriai žaliosioms atliekoms

Jau šį savaitgalį (nuo š.m. balandžio 15 d.) bus pastatyti konteineriai žaliosioms atliekoms, kaip ir įprasta, prie:

 • Bendrijos kontoros – Pragiedrulių sodų 6-oje g. Nr. 9 ir
 • Gatvėje – Mileišiškių sodų 6-oje g. prie sklypo Nr. 9.

Primenu, kad deginti atliekas yra draudžiama, bet svarbiausia, kad dūmai kenkia sveikatai, ypatingai, kai į laužus papildomai metamos ir kitos atliekos, ne tik šakos ar žolės.

Į konteinerius prašome mesti tik žaliąsias atliekas: žolę, lapus, šakas ir pan.

Dėl to, kad pernai nesąžiningi sodininkai primetė buitinių šiukšlių, Bendrijai teko mokėti ženkliai daugiau už žaliųjų atliekų išvežimą.

Būkime supratingi, gerbkime vieni kitus.

DAROM! – sutvarkykime pamiškes 2016.04.23

Sveiki, visi,

Jungiamės į bendrą Darom akciją. Kaip ir pernai, organizuojame talką pamiškių sutvarkymui.

Kviečiu aktyviai dalyvauti balandžio 23 d. 10 val. – tai proga pamatyti savo kaimynus ir bendruomenės narius, pabendrauti, atrasti naujų pažystamų ir draugų, bei parodyti pavyzdį savo vaikams (ir ne tik), kad reikia mylėti ir tausoti aplinką, nešiukšlinti.

Susirinkimo vieta – „Prie akmens“, maišus su šiukšlėmis krausime į vieną vietą šalia Mileišiškių g. netoli „Akmens“ (kur stovėjo rūšiavimo konteineriai). Su savivaldybe suderintas centralizuotas išvežimas taip pat 23 d. Šiukšlių maišų nupirks Bendrija centralizuotai.

Nuotraukos iš 2015 m. balandžio 24 d. vykusios talkos:

IMAG1042 IMAG1082

Vasaros vandentiekis

Kaip ir įprasta, nuo balandžio 1 d. pradėjo dirbti mūsų santechnikai Jonas ir Bronislovas. Esant poreikiui, prašome sudaryti sąlygas patikrinti vasaros vandentiekio vamzdynus ir sklendes. Nuo š.m. balandžio 9 d. bus pradėti trasų bandymai, todėl pasirūpinkite, kad būtų įstatytos ir užsuktos sklendės.

________________________________________________________

dėl vasaros vandentiekio gedimų kreiptis:

Jonas – 8-686-23002;
Bronislovas – 8-699-81404

Tęsiami vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai

Informuojame, kad atšilus orams, PST atnaujino vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbus. Bendrijos narių informavimui skurtas atskira skiltis – Vandentiekis ir Nuotekos.

Atkreipiame dėmesį, kad kiek vienas vartotojas prie tinklų prisijungia individualiai, t.y. turi parengti prisijungimo projektą ir kitus būtinus darbus.

Vilniaus vandenys siūlo savo paslaugas vartotojams pasijungti dar vykdant projekto darbus, t.y. supaprastinta tvarka patys parengtų visus reikiamus dokumentus, gautų leidimus bei atliktų tinklų pajungimo darbus.

Vykdant projektui – individualių vartotojų pajungimų projektavimo darbams taikoma ženkli nuolaida. Nuolaida taikoma, jei vartotojas gyventojas jau yra Vilniaus vandenų vartotojas, ir jungiasi prie nuotekų tinklų, arba tampa nauju vartotoju. Nuolaida taip pat netaikoma, jei vartotojai jungiasi tik prie kanalizacijos tinklų, o vandenį naudoja iš nuosavo gręžinio.

Užbaigus projekto darbus – nuolaida nebebus taikoma.

2016 m. bus renkama nauja valdyba

Mieli sodininkai, šiais metais ataskaitinio rinkiminio susirinkimo metu bus renkama nauja valdyba. Kviečiame siūlyti aktyvius ir iniciatyvius sodininkus. Kandidatų sąrašas bus skelbiamas prieš pirmąjį susirinkimą, kad norintys balsuoti raštu, galėtų išreikšti savo nuomonę.

Atnaujinta interneto svetainė

2015 m. gruodžio mėn. senoji SB Pragiedruliai interneto svetainė buvo pažeista elektroninių virusų, todėl buvo pašalinta iš serverio. 2016 m. sausio mėn. svetainė iš esmės atnaujinta.

Sveitainės turinys bus reguliariai papildomas aktualiomis temomis, fotoreportažais.

2015-07-30 19:00 val. Sodininkų bendrijos „Pragiedruliai“ ataskaitinis rinkiminis susirinkimas

2015 m. liepos 30 d. 19 val. vyks Sodininkų bendrijos „Pragiedruliai“ ataskaitinis rinkiminis susirinkimas. Susirinkimo vieta – Bendrijos kontora (Pragiedrulių sodų 6-oji g. 9)

 1. Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
 2. Darbotvarkės tvirtinimas.
 3. 2015 m. liepos 10 d. Valdybos nutarimu į Bendriją priimtų narių sąrašo tvirtinimas.
 4.  2014 – 2015 finansinių metų Valdybos veiklos ir išlaidų biudžeto vykdymo ataskaitų tvirtinimas.
 5. Revizijos ataskaitos už 2014 – 2015 finansinius metus tvirtinimas.
 6. Darbo sutarčių sąlygų su Bendriją aptarnaujančiais santechnikais tvirtinimas (pagal 2015 07 10 Valdybos protokolo p. 7)
 7. 2015 – 2016 finansinių metų biudžeto Bendrijos nario mokesčio tikslinių ir kitų mokesčių tvirtinimas.
 8. Bendrijos Valdybos narių ir jos pirmininko rinkimai, mėnesinio atlyginimo pirmininkui nustatymas.
 9. Įgalioto asmens darbo sutarčiai su Valdybos pirmininku pasirašyti bei dokumentų ir turto perdavimo komisijos skyrimas.
 10. Revizijos komisijos ir jos pirmininko rinkimai.
 11. Įgaliojimo Valdybai derėtis bei pasirašyti sutartį su įmone teiksiančia šviesolaidinio interneto paslaugas SB „Pragiedruliai“ teritorijoje suteikimas.
 12. Kiti klausimai.

Nesusirinkus daugiau kaip pusei bendrijos narių ir neįvykus pirmajam susirinkimui, pakartotinas susirinkimas, pagal pirminio susirinkimo darbotvarkę, įvyks 2015.08.22, 11 val. Vilniaus Gedimino technikos universiteto – 6 auditorija (Saulėtekio al. 11, 2 aukštas).

Dalyvaujantis sodininkų bendrijos narys, arba jo įgaliotas atstovas, turintis raštišką įgaliojimą (dalyvaujantis narys gali atstovauti tik save, kitas žmogus gali atstovauti tik vienam nedalyvaujančiam sodininkų bendrijos nariui), su savimi privalo turėti asmens dokumentą;

Su susirinkimo medžiaga galima susipažinti Bendrijos kontoroje priėmimo valandomis, arba Bendrijos interneto svetainėje – www.pragiedruliai.lt. Apie pirminį ir pakartotiną susirinkimą skelbiama spaudoje.